Teknologi Dron untuk Pendidikan

Dron adalah robot udara yang dihasilkan dengan gabungan ilmu kejuruteraan dan sains komputer.